Είναι άνθρωποι για τσεκίνια και άνθρωποι για κιτρίνια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Είναι άνθρωποι για τσεκίνια και άνθρωποι για κιτρίνια.

σημαίνει :
Είναι άνθρωποι για χρυσό και άνθρωποι για χαλκό. Δηλαδή υπάρχουν καλοί, άξιοι άνθρωποι και κακοί και άχρηστοι.
εξήγηση
τσεκίνι = χρυσό νομισμα, κιτρίνι = χάλκινο νόμιαμσ