Κάθε πέρσι και καλύτεα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Κάθε πέρσι και καλύτεα.

δηλαδή:
Τα πράγματα χειροτερεύουν κάθε χρόνο.
Κάθε φέτος και χειρότερα.
αρχαιοελληνικά:
Τα πέρισυν αεί βελτίω.