Δώσε στον φτωχό ψωμί και λειτουργιά μην κάνεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ

Δώσε στον φτωχό ψωμί και λειτουργιά μην κάνεις.

σημαίνει πως :
Αντί λειτουργίας ή μνημόσυνου, αντί τυπικών θρησκευτικών υποχρεώσεων, καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τα χρήματα για να βοηθήσεις κάποιον που έχει ανάγκη.