Βάλε να βγάλεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Βάλε να βγάλεις.

σημαίνει :
Πρέπει να αποταμιεύεις ώστε να έχεις όταν χρειαστείς.
ομοίως:
Βάλε να βρεις.