Γράψε Γιάννη γράμματα και βάλε το όνομα μου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Γράψε Γιάννη γράμματα και βάλε το όνομα μου.

λέγεται :
Για ανθρώπους αφερέγγυους οι οποίοι ζητάνε την εμπιστοσύνη των άλλων χωρίς να την έχουν κερδίσει.