Βάζε και μη βγάνεις να δεις σωρό που κάνεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Βάζε και μη βγάνεις να δεις σωρό που κάνεις.

σημαίνει πως :
Αν μαζεύεις κάτι χωρίς να το ξοδεύεις τότε θα συγκεντρώσεις μεγάλη αφθονία από αυτό.