Ο φτωχός εχάθηκε και ο καιρός εδιάβηκε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Ο φτωχός εχάθηκε και ο καιρός εδιάβηκε.

δηλώνει:
Τις ανεκπλήρωτες και χαμένες ελπίδες των φτωχών που παραμένουν φτωχοί.