Ό,τι έχει το φορεί και κλέφτη δεν φοβάται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Ό,τι έχει το φορεί και κλέφτη δεν φοβάται.

δηλαδή:
Είναι τόσο φτωχός που δεν έχει τίποτε για να του κλέψουν.