Που δεν ακούει γερόντου πάει δερνόντου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Που δεν ακούει γερόντου πάει δερνόντου.

σημαίνει πως:
Αν δεν ακούει κανείς τους έμπειρους ηλικιωμένους θα συναντήσει πολλά προβλήματα και δυσκολίες.