Που δεν ακούει γερόντου πάει δερνόντου. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΣΥΜΒΟΥΛΗ

Που δεν ακούει γερόντου πάει δερνόντου.

σημαίνει πως:
Αν δεν ακούει κανείς τους έμπειρους ηλικιωμένους θα συναντήσει πολλά προβλήματα και δυσκολίες.