Που τον γονιό του δεν γροικά, κακός κακού θα πάγει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Που τον γονιό του δεν γροικά, κακός κακού θα πάγει.

σημαίνει πως:
Όποιος δεν ακούει τους γονείς του πολλά προβλήματα στην ζωή.