Που τον γονιό του δεν γροικά, κακός κακού θα πάγει. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΟΝΕΙΣ

Που τον γονιό του δεν γροικά, κακός κακού θα πάγει.

δηλώνει πως :
Όποιος δεν ακούει τους γονείς του θα έχει πολλά προβλήματα στην ζωή.