Πάει ανάποδα, σαν τον κάβουρα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΑΠΟΔΑ

Πάει ανάποδα, σαν τον κάβουρα.

λέγεται :
Για κάποιον που χρησιμοποιεί αναποτελεσματικές μεθόδους και λύσεις.