Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ήρθε ο Αύγουστος, πάρε την κάπα σου.

δηλώνει πως:
Πρέεπει να προνοούμε για καταστάσεις που σίγουρα θα έρθουν.