Κι αν γίνει ο Τούρκος γέφυρα, πάνω του μην περάσεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Κι αν γίνει ο Τούρκος γέφυρα, πάνω του μην περάσεις.

δηλώνει πως:
Δεν πρέπει να εμπιστεύεται κανείς τον Τούρκο.