Φίλος τον φίλον έκραζε και ο νοικοκύρης έβραζε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Φίλος τον φίλον έκραζε και ο νοικοκύρης έβραζε.

λέγεται:
Για ανθρώπους με αναιδή συμπεριφορά που προκαλούν και ενοχλούν τον κόσμο.