Και άγιος από άγιο διαφέρει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Και άγιος από άγιο διαφέρει.

σημαίνει πως :
Οι άνθρωποι διαφέρουν ακόμη κι αν ανήκουν στην ίδια τάξη, ομάδα ή επάγγελμα. Δεν πρέπει να γενικεύουμε, δίνοντας σε όλους τα ίδια χαρακτηριστικά.