Πιάσε εσύ τον κάβουρα κι εγώ τον καμακώνω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΜΑ

Πιάσε εσύ τον κάβουρα κι εγώ τον καμακώνω.

σημαίνει πως :
Μοιραζόμαστε μιας δουλειά και στον άλλο αναθέτουμε την πιο δύσκολη κι επικίνδυνη.