Πιάσε εσύ τον κάβουρα κι εγώ τον καμακώνω. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΜΟΙΡΑΣΜΑ

Πιάσε εσύ τον κάβουρα κι εγώ τον καμακώνω.

σημαίνει πως :
Μοιραζόμαστε μιας δουλειά και στον άλλο αναθέτουμε την πιο δύσκολη κι επικίνδυνη.