Πιάσε τον ξυπόλητο και παρ' του τα παπούτσια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΔΥΝΑΤΟ

Πιάσε τον ξυπόλητο και παρ' του τα παπούτσια.

σημαίνει πως :
Δεν μπορείς να πάρεις από τον άλλον κάτι που δεν έχει.