Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς.

σημαίνει πως :
Πρέπει να επικεντρώνεται κανείς στο έργο του, στην δουλειά του και να μην ασχολείται με πολλά, γιατί τότε δεν θα είναι καλός σε τίποτε.