Για όλους λέγε το καλό κι απ' όλους να φυλάγεσαι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Για όλους λέγε το καλό κι απ' όλους να φυλάγεσαι.

σημαίνει :
΄Να έχεις έναν καλό λόγο για όλους, αλλά κι από όλους να κρατάς κάποια απόσταση και να έχεις τις επιφυλάξεις σου.