Κάθε πρώτη του μηνός, για δεσπότης, για φανός.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΣ

Κάθε πρώτη του μηνός, για δεσπότης, για φανός.

λέγεται :
Για ενοχλητικούς που τακτικά ζητούν δανεικά ή που επιμένουν να εμφανίζονται απρόσκλητοι και να προσκολλούνται.
εξήγηση
(Ο δεσπότης ζητούσε χρήματα για την εκκλησία κι ο φανός χρειαζόταν το βράδυ καθώς δεν υπήρχε ακόμη ρεύμα).