Ίσκιο δεν βρίσκει ο δουλευτής, τον πιάνει ο ακαμάτης.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ίσκιο δεν βρίσκει ο δουλευτής, τον πιάνει ο ακαμάτης.

δηλώνει πως:
Αυτός που δεν δουλεύει έχει κάποια προνόμια τα οποία ο δουλευτής στερείται επειδή είναι αναγκασμένος να δουλεύει.