Αλεστικά, φουρνιάτικα κι ο νοικοκύρης άδειος

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Αλεστικά, φουρνιάτικα κι ο νοικοκύρης άδειος

λέγεται :
για κάποιον που επενδύει πολύ σε κάτι χωρίς να αποκομίσει το προσδοκόμενο όφελος