Αλλιώς μας τα ‘λεγες παπά, πριν σε χειροτονήσουν. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΑΘΕΤΗΣΗ

Αλλιώς μας τα ‘λεγες παπά, πριν σε χειροτονήσουν.

λέγεται :
Για αυτούς που δίνουν υποσχέσεις τις οποίες ξεχνουν μόλις καταφέρνουν αυτό που επιδίωκαν.