ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ MΕ ΤΙΤΛΟ : "ΒΙΑΣΥΝΗ"

  • Έχει πρεμούρα.
    σημαίνει :

  • Πάει να αφάξει με το ακόνιστο μαχαίρι
    δηλωνει πως: