Σε καΐκι και σε σπίτι, η αθιβολή δε λείπει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΝΕΞΗ

Σε καΐκι και σε σπίτι, η αθιβολή δε λείπει.

σημαίνει:
Όπου παίρνονται αποφάσεις υπάρχουν διενέξεις και αμφισβητήσεις. Αθιβολή=αμφισβήτηση.