Αντάμα πάμε Δέσποτα, και πάμε όπου ορίζεις.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΔΕΙΞΗ

Αντάμα πάμε Δέσποτα, και πάμε όπου ορίζεις.

λέγεται:
Για αυτούς που προσπαθούν να βρίσκονται δίπλα σε ισχυρούς για να επιδεικνύονται.