Άλλων ιατρός πληγών, αυτός γεμάτος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΞΕΓΕΛΑΣΜΑ

Άλλων ιατρός πληγών, αυτός γεμάτος.

λέγεται :
Για αυτούς που προσποιούνται και διδάσκουν στους άλλους την αρετή ενώ οι ίδιοι την αποφεύγουν.