Αλάτισε τον κώλο του και ρώταει τι βρωμάει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΞΕΓΕΛΑΣΜΑ

Αλάτισε τον κώλο του και ρώταει τι βρωμάει.

σημαίνει:
Για αυτούς που κατηγορούν άλλους ενώ οι ίδιοι είναι χειρότεροι.