Ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον εβγάλαμε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΒΙΑΣΥΝΗ

Ακόμα δεν τον είδαμε και Γιάννη τον εβγάλαμε.

λέγεται :
Για αυτούς που θεωρούν σίγουρο κάτι το εντελώς αβέβαιο, που δεν έχει ακόμη συμβεί.
ομοίως:
Ακόμα δεν απέθανα κι ανάψαν τα κεριά μου.
Πριν της νίκης το εγκώμιον άδεις.