Αλαργινός ο κήπος δωριανά τα λάχανα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Αλαργινός ο κήπος δωριανά τα λάχανα

λέγεται :
για αυτούς που δίνουν υποσχέσεις για το μακρινό μέλλον