Ακούει ένα και κρίνει δύο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΒΙΑΣΥΝΗ

Ακούει ένα και κρίνει δύο.

λέγεται :
για αυτούς που βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα χωρίς να ακούσουν και την αντίθετη άποψη