Άλλα τα λαλούμενα κι άλλα τα νοούμενα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ

Άλλα τα λαλούμενα κι άλλα τα νοούμενα

λέγεται :
για αυτούς που άλλα λένε κι άλλα κάνουν