Αβά τι χτίζεις; Αλλού αβά κελί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ

Αβά τι χτίζεις; Αλλού αβά κελί.

λέγεται :
Για ανθρώπους που εργάζονται χωρίς προσωπικό όφελος.