Άλλοι σπερνουν και θερίζουν κι άλλοι τρων και μακαρίζουν.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Άλλοι σπερνουν και θερίζουν κι άλλοι τρων και μακαρίζουν.

λέγεται :
Σε περιπτώσεις ανθρώπων που κληρονομούν περιουσία και γίνονται πλούσιοι χωρίς να μοχθήσουν.