Τι κυράτσα παπαδιά, τι κυράτσα ράφταινα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Τι κυράτσα παπαδιά, τι κυράτσα ράφταινα.

δηλώνει :
Ότι η κοινωνική θέση δεν είναι ελαφρυντικό για τον κακό χαρακτήρα.