Δανεικά ‘ναι τα κούρταλα στο γάμο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΚΑ

Δανεικά ‘ναι τα κούρταλα στο γάμο.

σημαίνει:
Ότι κάνεις θα σου κάνουν, αν φερθείς άσχημα θα σου φερθούν άσχημα.