Το στραβό το ξύλο η φωτιά το σιάζει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ

Το στραβό το ξύλο η φωτιά το σιάζει.

σημαίνει:
Με αυστηρότητα και τιμωρίες αντιμετωπίζετια ο δύστροπος άνθρωπος