Μην παινεύεις καλό χωράφι, παίνευε καλό καιρό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΙΝΕΜΑ

Μην παινεύεις καλό χωράφι, παίνευε καλό καιρό.

εννοεί:
Η έκβαση μιας προσπάθειας εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες.