Μην λυπηθείς αμάθητο γιατί θα καλομάθει, λυπήσου καλομαθημένο όσο να κακομάθει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΛΥΠΗΣΗ

Μην λυπηθείς αμάθητο γιατί θα καλομάθει, λυπήσου καλομαθημένο όσο να κακομάθει.

:
Δεν πρέπει να λυπόμαστε και να βοηθάμε ανθρώπους άπραγους και αμάθητους γιατί θα συνεχίσουν να παραμένουν άπραγοι και αμάθητοι.