Να μην παινέσεις την αρχή αν δεν ειδείς το τέλος.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΤΕΛΟΣ

Να μην παινέσεις την αρχή αν δεν ειδείς το τέλος.

σημαίνει πως :
Κανείς δεν θεωρείται καλότυχος αν δεν δούμε πως θα είναι μέχρι και το τέλος του.
αρχαιοελληνικά:
Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.