Μια μασχάλη δεν χωρεί δυο καρπούζια

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Μια μασχάλη δεν χωρεί δυο καρπούζια

δηλώνει πως:
Δεν γίνονται δυο δουλιές ταυτόχρονα απο το ίδιο άτομο.