Η δουλειά είναι προσευχή.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΟΥΛΕΙΑ

Η δουλειά είναι προσευχή.

σημαίνει:
Η δουλειά είναι ένα ιερό πράγμα.