Όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια.

σημαίνει:
Όπως όλα τα δάκτυλα του χεριού μας είναι ανόμοια, έτσι και οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ ολόιδιοι, ούτε εξωτερικά αλλά ούτε και στον χαρακτήρα.