ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


Ξένους ξένιζε, μήποτε ξένος γίνη.
δηλώνει:

Τους ξένους να φιλοξενείς, μπορεί κάποτε να γίνεις ξένος.


Τα γυρίσματα της τύχης και την ανάγκη να βοήθεια τους άλλους καθώς δεν ξέρουμε πότε θα χρειαστούμε κι εμείς βοήθεια.