Ο κόσμος το’ χει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΑΓΝΟΙΑ

Ο κόσμος το’ χει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι.

σημαίνει πως:
Όλοι οι άλλοι ξέρουν κάτι που αφορά έναν άνθρωπο και αυτός ή το αγνοεί ή παριστάνει πως δεν ξέρει τίποτα.