Το νερό με την φωτιά, φίλοι δεν γίνονται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΦΙΛΙΑ

Το νερό με την φωτιά, φίλοι δεν γίνονται.

σημαίνει πως:
Οι άνθρωποι που έχουν τελείως διαφορετικούς χαρακτήρες και αντίθετα γούστα και ιδέες, ποτέ δεν πρόκειται να καταφέρουν να γίνουν φίλοι.