Όσοι είναι έξω απ’ τον χορό, πολλά τραγούδια λένε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ

Όσοι είναι έξω απ’ τον χορό, πολλά τραγούδια λένε.

σημαίνει:
Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν όλες τις πτυχές ενός προβλήματος ή μιας υπόθεσης, εύκολα ασκούν κριτική θεωρώντας πως θα μπορούσαν να τη χειριστούν καλύτερα.