Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται.

σημαίνει πως:
Οι άνθρωποι δείχνουν τις ικανότητες και την επιδεξιότητά τους όταν έχουν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις.