Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΦΙΛΟΣ

Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται.

σημαίνει:
Οι αληθινοί φίλοι δείχνουν την συμπαράσταση τους όταν βρισκόμαστε σε ανάγκη.