Δανείζου, καλοπλέρωνε και πάλι στρέφου παίρνε.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ

ΔΑΝΕΙΚΑ

Δανείζου, καλοπλέρωνε και πάλι στρέφου παίρνε.

σημαίνει :
Εαν είσαι συνεπής με την αποπληρωμή των χρεών σου τότε θα μπορέσεις να ξαναδανειστείς όταν χρειαστεί.